Underhållsmässan lockar allt fler

Vid förra mässtillfället 2016 samlade Underhåll nära 11 000 besökare och 270 utställare. Bilden ovan är från en tidigare mässa. Foto: DagmarZitkova Vid förra mässtillfället 2016 samlade Underhåll nära 11 000 besökare och 270 utställare. Bilden ovan är från en tidigare mässa. Foto: DagmarZitkova

Den som är intresserad av underhållsteknik beger sig med fördel till mässan Underhåll som genomförs vartannat år på Svenska Mässan i Göteborg. 2018 års utställning ser ut att bli den största på länge. Målen att locka minst 300 utställare och en nettoyta på 8 300 kvadratmeter är redan överträffade, vilket innebär en rejäl ökning jämfört med mässan för två år sedan.
Underhåll 2018 genomförs 13-16 mars. Med en dryg månad kvar till start ser läget enligt Anna Jarnö, affärsansvarig för Underhåll, väldigt positivt ut.
–Mässan har ökat med ytterligare 30-talet nya utställande företag och ytmässigt med ungefär tusen kvadratmeter till. Så det är helt fullt i de fyra mässhallar som vi använder.


Positiv utveckling
Enligt Anna Jarnö har mässan Underhåll haft en mycket positiv utveckling de senaste fem-sex åren. Uppsvinget har flera orsaker.
–Dels för att vi har lyckats fånga de trender och frågeställningar som är aktuella för branschen, säger hon. Men framför allt tror jag drivkraften är digitaliseringen av svensk industri, där maskiner och komponenter blir uppkopplade i allt större omfattning.
Underhållstekniken knyts tätt till en mängd olika sensorer som skickar signaler om att något behöver ses över eller bytas ut. Man får tillgång till mycket mer data som det gäller att kunna ta hand om och dra rätt slutsatser av. Dessa data ger en bättre bild av hur produktionen mår och hur den kan optimeras. Dataanalys finns följaktligen med i åtskilliga av mässans programpunkter.
–Underhållsfrågan kommer allt högre upp på dagordningen ur ett industriellt ledningsperspektiv, säger Anna Jarnö. Det blir viktigt att tidigt investera i den nya tekniken för att inte halka efter. Att våga använda de verktyg som finns för digitaliseringen, för att öka produktiviteten, är en av de absolut viktigaste frågorna för industrin idag.
Från att underhåll var något man såg över med vissa intervall och planerade i förebyggande syfte handlar det nu allt mer om att optimera flöden. Det gör att underhållet integreras närmare med den dagliga driften vilket också ställer krav på ny kompetens inom företaget, understryker Anna Jarnö.

Maintenance Summit
–Vi har en ny konferenssatsning kallad Maintenance Summit där vi samarbetar med branschorganisationen Svenskt Underhåll. Den pågår under mässans två första dagar med en övergripande del som i första hand vänder sig till företagsledningar och en mera tekniskt djuplodande, som riktar sig till underhållsteknisk personal.
Skydds- och säkerhetsfrågorna blir också allt viktigare och har därför fått ett eget utställningsområde där Nordic Safety Association, nsa, medverkar. Nytt för mässan är även en särskild heldag för skyddsombud i samarbete med bland andra IF Metall.
Maintenance Academy är ett samlingsnamn för de olika aktiviteter som bidrar till kompetensutveckling inom drift och underhåll på mässan. Förutom utbildningar, case och seminarier erbjuds digitala workshops och området Smarta Fabriker där man kan beskåda den industriella digitaliseringen i form av en helautomatiserad producerande fabrik. Dessutom sätts ett nytt område kring additiv tillverkning och 3D-teknik upp.

Mats Thorén

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2018-02-27 08:05:13