Svensk del av den norsksvenska teknikkonsulten Goodtech blir åter svensk

Foto: Goodtech Rolf Tannegård Foto: Goodtech Rolf Tannegård

Norsksvenska teknikkonsulten Goodtech som är registrerad på Oslobörsen har ingått ett avtal om försäljning av samtliga aktier i Goodtech Intressenter (Giab) till företaget Coport 480 (under namnändring till Eitech Holding). Giab är moderbolaget Goodtechs Svenska underkoncern och äger samtliga aktier i Goodtech Projects & Services, Inac Process och Power Control. Goodtech Projects & Services äger 50 procent av aktierna i Gaq Contracting som också omfattas av transaktionen, meddelar Goodtech.


Köparen är Rolf Tannergård, som är Goodtechs största aktieägare. Enligt avtalet ska köparen betala 251 miljoner svenska kronor för aktierna i Giab.
Eitech och Inac
Den nya verksamheten kommer att verka under varumärkena Eitech och Inac. Den bygger på det som tidigare var El & Industrimontage-koncernen.
Tannergård startade El & Industrimontage år 1994. Verksamheten fusionerades med norska Goodtech asa hösten 2010. Tannergård har varit ägare i Goodtechs svenska verksamhet sedan starten av El & Industrimontage 1994.
Nöjd kund avgörande
– Ett lyckat projekt är lika med en nöjd kund vilket är avgörande för framgång och tillväxt, säger Rolf Tannergård, blivande styrelseordförande i Eitech i kommentaren till affärsuppgörelsen.
– För oss är det viktigt att tänka långsiktigt i alla relationer med våra intressenter. Detta verkar vara något som även våra kunder uppskattar.
– En anledning till återköpet är att de synergier och det värdeskapande som man trodde fanns genom fusionen med norska Goodtech inte har gått att realisera, med vikande värderingar som följd.
Personalägande
Rolf Tannergård säger att han känner starkt för verksamheten och personalen och vill nu skapa en möjlighet för alla medarbetare att gå in som delägare på samma villkor. Han uppger att han strävar efter att företaget ska ha en platt organisation med delegering av ansvar och befogenheter, tydliga mål och uppföljning.
– Efter egen förmåga skapar vi hållbara relationer och bra affärer, säger Olle Backman som blir koncernchef i Eitech.
Efter förvärvet kommer Eitech att omsätta cirka två miljarder svenska kronor och sysselsätta drygt 1 200 medarbetare på ett 30-tal orter i hela Sverige.
Eitech kommer att leverera eltekniska lösningar inom verksamhetsområdena installation, automation, kraftteknik, järnvägsteknik och industriteknik till olika sektorer, framförallt industri, byggföretag, offentlig sektor, energi, värme och infrastruktur.

Dagmar Zitkova E-mail:
Publicerad 2015-12-28 09:07:12