Anslag på 40 miljoner kronor ska utveckla innovationer inom automation

Foto: Automation Region Officiell installationsceremoni för Vinnväxt vid Automation Regions årsmöte den 18 mars. Från vänster Christer Alzén, Länsstyrelsen Västmanlands län, Karolina Winbo och Mikael Klintberg, Automation Region, Paul Pettersson, vikarierande rektor på Mälardalens högskola, Håkan Nytorp, avgående styrelseordförande i Automation Region, samt Margareta Groth, Vinnova. Foto: Automation Region Officiell installationsceremoni för Vinnväxt vid Automation Regions årsmöte den 18 mars. Från vänster Christer Alzén, Länsstyrelsen Västmanlands län, Karolina Winbo och Mikael Klintberg, Automation Region, Paul Pettersson, vikarierande rektor på Mälardalens högskola, Håkan Nytorp, avgående styrelseordförande i Automation Region, samt Margareta Groth, Vinnova.

Future Automation Region (ett projekt från Mälardalens högskola) har nyligen beviljats tioårig finansiering från Vinnova för forskning och innovation inom ramen för programmet Vinnväxt.
Vinnväxt genomförs i form av en tävling där olika regioner tävlar om finansiella  anslag. Syftet är att främja tillväxt i regioner inom specifika tillväxtområden. De vinnande Vinnväxtinitiativen får tio års finansiering med mellan 4 och 10 miljoner kronor per år. Målet är att vinnarna ska etablera sig som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer inom denna tioårsperiod.
En officiell installationsceremoni skedde vid Automation Regions årsmöte den 18 mars.
Bygger upp
Automation Region förbereder uppbyggnaden av den nya innovationsmiljön, rapporterar Automation Region i en kommuniké. Bland annat ska två nya medarbetare rekryteras.
– De ska bidra med kunskap, inventera behoven hos företagen och lotsa in dem i specifika innovationsprojekt, skriver Automation Region.
 – Trots knappa resurser har vi hela tiden ökat volymen i verksamheten under de senaste åren, säger Karolina Winbo, processledare på Automation Region.
Branschöverskridande
– Vinväxtfinansieringen ger möjlighet att fokusera på utveckling av branschöverskridande innovationer och nya affärsmöjligheter.


Den första etappen av projektet genomförs mellan åren 2016 och 2019 och innebär en finansiering om cirka 40 miljoner kronor (inklusive regional medfinansiering).
Future Automation Region bygger vidare på ett befintligt kluster. Genom en förstärkning av länken till Mälardalens högskola hoppas man att verksamheten kommer att kunna bidra till viktiga omställningar inom industrin i regionen.
Digitalisering
– För att realisera vår Vinnväxt-vision måste vi arbeta aktivt ännu närmare företagen, säger Karolina Winbo.
– Det handlar dels om att på djupet förstå deras utmaningar men även om att kunna forma en kraftfull samverkan som på bästa sätt skapar förutsättningar för företagen att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.
 Automation Region bygger nu upp en process för att identifiera möjliga parter som tillsammans vill ta steget från traditionell automation till digitaliserad verksamhet. Här är målet att hitta branschöverskridande konstellationer, gärna med både små och medelstora företag och större bolag. Frågeställningar i forsknings- och innovationsprojekt ska nu bearbetas och utvecklas.
Dagmar Zitkova

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2016-04-21 08:04:20